Multimedia team

multimediaPresentaties:

In verband met enige uniformiteit tijdens zangdiensten, studies en spreekbeurten, graag uw aandacht voor het volgende :
In de Immanuelkerk gebruiken wij office 2019. Powerpoint presentaties liefst aanleveren met een beeldverhouding van 16:9 (1920×1080).
Als basislettertype gebruiken wij Arial minimaal 32 groot (Dit om te voorkomen dat u een of ander exotisch lettertype gebruikt dat niet is geïnstalleerd).

Hetzelfde geldt voor MS-Word documenten. Graag aanleveren als doc of docx. Lettertype Arial of Times new Roman.

Indien u in het bezit bent van een iPad dan is het mogelijk om direct te presenteren via apple tv. Uw presentatie wordt dan direct op de schermen getoond zonder tussenkomst van iemand anders. (vraag iemand van het multimedia-team voor het wachtwoord om te kunnen presenteren).

Heeft u een Android apparaat dan kan u gebruik maken van ChromeCast.

Let er op dat de kleur van de tekst contrasteert met de gebruikte achtergrond. Dit om de leesbaarheid vanuit de zaal te bevorderen. 

Audiobestanden:

Audio bestanden dienen op een usb-stick aangeleverd te worden als 16 bits .wav bestand.

Liedteksten:

Als projectiesoftware gebruiken wij software van Stichting Opwekking (OPSPro 2019).
Allereerst dient u alles tijdig aan te leveren hetgeen betekend minstens één week voorafgaand aan de samenkomst.
De tekst direct in de mail aanleveren en niet in een word bestand.
Bij een 2-talig lied eerst het lied in taal 1 en daarna het lied in taal 2 plaatsten, dus niet de regels om en om.

Verder dient u er op toe te zien dat het aantal regels in taal 1 overeenkomt met het aantal regels in taal 2.

Voorbeeld:
Niet zo:
Joy to the world
Vreugde voor de wereld
The Lord has come
De Heer is gekomen

Maar zo:
Joy to the world
The Lord has come

Vreugde voor de wereld
De Heer is gekomen

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u hiermee terecht bij een van onze multimedia teamleden.

  • – Login – FB – Loguit –

  • Jaartekst 2023

  • "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."

    | Filippenzen 4:6-7| NBV |

  • Registreren

    Leden van de Immanuelkerk kunnen zich registreren voor een account via ons contactformulier. U kunt op deze link klikken of via het menu "contact" om ons te mailen.
  • Nieuwsbrief

Translate »