ANBI

Immanuelkerk Maastricht

RSIN/Fiscaalnummer: 05945148

Statutaire naam: Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer (VPE): 810 908 463

RSIN/fiscaal nummer Immanuelkerk 05945148
Registratienummer VPE: 101031

Contactgegevens
Postadres:
Straatnaam en nummer: Brusselseweg 500
Postcode en woonplaats: 6219NP Maastricht
Telefoonnummer: +31 43 35 40 433
E-mailadres: info@immanuelkerk.nl
Website: www.immanuelkerk.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: Doelstelling algemeen

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Als lid van de VPE verwijzen wij naar het beleidsplan zoals weer gegeven op de site:
Hoofdlijnen beleidsplan

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur bestaat uit oudsten, en diakenen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: https://www.immnuelkerk.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij verwachte inkomsten en de trend van de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de oudsten, diakenen of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Documenten:
Klik hier voor ons beleidsdocument 2021-2025

Klik hier voor het financieel overzicht

Wilt u meer informatie, dan kunt u dit via ons contactformulier aanvragen.

Informatie opvragen bij de belastingdienst: Opzoeken ANBI

  • – Login – FB – Loguit –

  • Jaartekst 2023

  • "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."

    | Filippenzen 4:6-7| NBV |

  • Registreren

    Leden van de Immanuelkerk kunnen zich registreren voor een account via ons contactformulier. U kunt op deze link klikken of via het menu "contact" om ons te mailen.
  • Nieuwsbrief

Translate »