Kinderwerk

In de Immanuelkerk Maastricht is het kinderwerk onderverdeeld in 5 verschillende groepen kinderen. Kinderen worden ingedeeld naar leeftijd en groep van de basisschool en vanzelfsprekend in overleg met de ouder(s).

Op de zondagochtend is er kinderwerk voor kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot en met de basisschool (ongeveer 11 jaar). Indien de kinderen naar de middelbare school gaan is er de mogelijkheid om de samenkomsten van de tieners & jeugd te bezoeken.

De onderverdeling van het kinderwerk is als volgt:

  1. Babies
  2. Kleine creche
  3. Grote creche
  4. Kleine zondagsschool
  5. Grote zondagsschool

De groepen worden geleidt door kinderwerkers die volgens een rooster werken. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind soms les krijgt van een andere kinderwerker dan de week ervoor. De kinderwerkers zijn voor u als ouder het eerste aanspreekpunt (m.b.t. vragen en opmerkingen tot het kinderwerk).

Het kinderwerk valt onder de verantwoordelijkheid van de coordinator kinderwerk van de Immanuelkerk Maastricht.

Belangrijk is dat u uw kind(eren) op tijd brengt naar de betreffende groep zodat de lessen tijdig kunnen beginnen en het lesprogramma niet onderbroken hoeft te worden.

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan horen wij dat graag van u!